O firmie

Firma


Janusz PV S.A
KRS: 0000809577
NIP: 525-280-73-25,
REGON: 384874218

ul. Wierzbowa 9/11 00-084 Warszawa


Oddział w Krakowie:

ul. Zygmuntowska 10, 31-314 Kraków

biuro@januszpv.pl

tel +48 726 410 800