Panele Cast-Mono

Nowa technologia cast mono z czego uzyskano nowe wydajne panele z nowymi monokrystalizowanymi ogniwami multikrystalicznymi. Tego rodzaju ogniwa słoneczne są wytwarzane z zaszczepionego odlewanego krzemu, znanego również jako odlewany mono. Proces odlewania mono umożliwia produkcję materiału waflowego „mono-podobnego” przy użyciu zmodyfikowanego wielokrystalicznego pieca i pozwala uniknąć kosztownych inwestycji w maszyny do ciągnięcia wlewków (metoda Czochralskiego). Wafle lane mono są mniej podatne na rekombinację spowodowaną defektami boru i tlenu i mają tę zaletę, że zmniejszają degradację wywołaną światłem.