Promo&News

Janusz PV S.A. na Targach ENEX 2020!

Dodano:25.02.2020

TARGI ENEX

Targi ENEX w Kielcach to jedno z największych wydarzeń branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wystawa skupia się na fotowoltaice, nowych technologiach w energetyce słonecznej i rozwiązaniach w zakresie integracji energii odnawialnych, ale również na elektrotechnice i elektronice.

Targi Enex/ Enex Nowa Energia od wielu lat stanowią miejsce spotkań branży, ułatwiają kontakt między przedsiębiorcami skupiającymi się wokół energii pozyskiwanej w tradycyjny, ale także nowatorski sposób. Imprezy te przeznaczone są dla zwiedzających, którzy pragną nawiązać współpracę z partnerami z gałęzi energetyki zawodowej oraz OZE. Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele firm, takich jak zakłady energetyczne, producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy z uczelni technicznych. Wśród zwiedzających nie brakuje również przedstawicieli urzędów miast i gmin, którzy decydują o wydatkach energetycznych branży.